HOTEL CLUB HUGH

Iedere vrijdag en zaterdag vanaf 22.00 uur zijn wij Hotel Club HUGH een wekelijks terugkerende stapavond met een wisselende line-up!

HCH dé plek waar je tot in de vroege uurtjes gezellig kunt dansen met een cocktail, wijntje of biertje in je hand!

----------------
》Wanneer:  Elke vrijdag en zaterdag
》Tijd: 22.00 uur tot laat
》DJ LINE-UP: o.a. Yucel, Nagilo, Wesley Hypes, Thomas Hensbroek & Vinny James

                 CLUB RESERVERINGEN 
 

Wij hebben geen 'vip tafels', wij behandelen iedereen gelijk. Wel hebben wij tafels met 'bottle service'. Voor informatie kunt u een mail sturen naar info@hughrotterdam.nl

Een mail geeft geen reservering garantie, omdat wij alles meestal persoonlijk regelen (face 2 Face).

Regels:

 

 • Een tafel reservering hanteert een max aantal personen, variërend van vier tot tien personen.

 • Roken, op de bank staan, schade aanrichten, misdragen etc. leidt tot uitzetten.

 • Als de huisregels worden overschreden mogen wij over gaan tot uitzetten, restitutie van geld is niet mogelijk.

 • Verschaft geen gratis entree boven het aantal gereserveerde personen.

 • Voor 01:00 uur binnen zijn, anders kunnen wij geen garantie meer geven i.v.m. drukte.

 • Club tafels staan meestal tussen 23:00 - 00:00 uur klaar.

 • Onze huisregels zijn ten alle van kracht. met name deurbeleid (net gekleed etc.)

HUGH huisregels

 • Onze gasten mogen niet onder invloed zijn van drugs of alcohol.

 • Onze gasten mogen geen drugs verhandelen of daartoe aanstalten maken.

 • Onze gasten mogen zich bij de entree niet agressief of dominant opstellen (in woord en gedrag).

 • Grote groepen dienen van te voren te reserveren, een reservering op de gastenlijst betekent geen gegarandeerde toegang.

 • Onze gasten moeten een verzorgd uiterlijk hebben, dwz. geen sportkleding of sportschoenen, geen kapotte kleding, geen aanstootgevende kleding. Bovendien moet de kledingstijl in het concept van HUGH passen.

 • Geen vuile kleding en/of een onverzorgd uiterlijk.

 • Gasten die in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, kan de toegang worden ontzegd.

 • Na 23.00 uur dienen mannelijke bezoekers minimaal 25 jaar te zijn en vrouwelijke bezoekers minimaal 23 jaar te zijn, volgens het clubnight concept.

 • Bezoekers die weigeren legitimatie te tonen kunnen worden geweigerd.

 • Personen die weigeren entreegeld te betalen worden niet toegelaten.

 • Wanneer het binnen te druk is of verwacht wordt dat veel houders van VIP-kaarten zich aanmelden, dan wordt er voor deze mensen ruimte vrij gehouden. Dit kan als reden voor weigering worden uitgelegd. Hetzelfde geldt voor besloten party’s.

 • Personen die weigeren door de eventueel aanwezige metaaldetector te lopen worden geweigerd.

 • Indien er bij de metaaldetector of fouillering voorwerpen worden aangetroffen die als wapen kunnen dienen wordt de desbetreffende bezoekers niet toegelaten. Wel kan de bezoeker, zich ontdaan hebbende van het voorwerp en eventueel gedeponeerd in de politiekluis, alsnog HUGH bezoeken.

 • Ongewenste intimiteiten en hinderlijke samenscholing worden niet getolereerd.

 • Bij calamiteiten dient u altijd de instructies van het personeel op te volgen.

 • U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij diefstal/vermissing en/of beschadiging.

 • U mag onze eigendommen niet mee naar buiten nemen, beschadigen en/of verplaatsen.

 • In verband met drukte bestaat er de kans dat we groepen weigeren.

 • Glazen en flessen mogen niet mee naar buiten worden genomen. Wie beschadiging veroorzaakt, draait op voor de kosten.

 • Overtreding van één van deze regels kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoon aan de politie worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd.

 • Tassen of bagage kunnen gecontroleerd worden door onze medewerkers.

 • Het is niet toegestaan meegebrachte drank- of etenswaren te nuttigen.

 • HUGH is voorzien van camerabewaking.

 

ROTTERDAM, 28-01-2017
 

HUGH house rules

 • Our guests are not allowed to enter under the influence of drugs or alcohol.

 • Our guest are not allowed to deal drugs or arrange deals.

 • Our guests are not allowed to behave aggressively or dominant (by speech or behaviour) on entering.

 • Large groups are supposed to make reservations in advance.

 • Presence on the guestlist for individuals or groups is no guarantee for allowance to enter.

 • Our guests are expected to have a neat appearance, i.e. no sports clothing or sports shoes, no battered clothing, or provocative cloths. Also we want the clothing style of our guests fit within our HUGH concept.

 • No dirty cloths and/or badly kept appearance.

 • Guests who caused problems during earlier visits, can be refused to enter HUGH.

 • After 23.00 hours, according to our club concept, minimum age for our male visitors is 25 years of age, female visitors 23 years of age. Proof through identity card can be asked by our staff.

 • Visitors who refuse to show identification proof may be denied entrance.

 • Visitors who refuse to pay the applicable entrance fee will be denied entrance.

 • In case here are too many visitors inside or many VIP-cardholders are to be expected, new visitors without reservations can be denied entrance. Also in case of private organized parties at HUGH.

 • Visitors who refuse to pass through eventually placed metal detectors will be denied entrance.

 • In case metal objects, which could be used as weapons, are detected on a person, either by means of electronic detection of by body search, that person will be denied entrance. Eventually, after disposing of the object in question in a safe place, that person can still ask to be allowed inside HUGH.

 • Sexual harassment, inappropriate behaviour or disturbing gathering will not be tolerated, neither inside, nor in the vicinity of the entrance.

 • In case of calamities guests are always to follow instructions by our staff.

 • HUGH can not be held responsible for the belongings of its guests, neither in case of theft or loss, nor in case of damage.

 • Guests are not allowed to move, take outside or damage HUGH’s belongings or possessions.

 • There is a possiblity we do not allow groups when it is to busy inside.

 • Glasses and bottles can not be taken outside. Intentional damage by guests will be charged.

 • Violation of these rules can instantly and indiscriminately be reported to the police, as well as lead to eviction from the premises.

 • Handbags or luggage can be searched by our staff as they seem fit.

 • It is not allowed to consume external food and drinks inside HUGH.

 • HUGH uses an internal camera surveillance system

ROTTERDAM, 28-01-2017